თქვენ იმყოფებით აქ / პროდუქტები
 • ბიზნეს სესხი

  ბიზნეს სესხით სარგებლობა შეუძლია 18 წლის ასაკს მიღწეულ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, ვისაც აქვს უკვე დაფუძნებული მცირე და საშუალო ბიზნესი.

 • სამომხმარებლო სესხი

  მოიცავს სესხებს თქვენი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მიზნით - სარემონტო სამუშაოებისათვის, ნებისმიერი საოჯახო ნივთის ან ატომობილის შესაძენად.

 • აგრო სესხი

  სასესხო პროდუქტით სარგებლობა შეუძლიათ თხილის მწარმოებელ ფერმერებს, რომლებსაც გააჩნიათ საკუთარი თხილის ბაღები.

 • იპოთეკური სესხი

  სასესხო პროდუქტით სარგებლობა შეუძლიათ საქართველოს 18 წლის ზემოთ ასაკის ყველა მოქალაქეს, რომლებსაც გააჩნიათ სესხის უზრუნველყოფისათვის საჭირო უძრავი ქონების გარანტია.

 • ავტო ლომბარდი

  დღეების მიხედვით, კლებადი ბალანსი (პროცენტი ერიცხება დარჩენილ ძირითად თნხას)

პროდუქტი
ავტოლომბარდი მართვის უფლებით ბეჭდვა ელ. ფოსტა

სესხის თანხა

1000 – 15 000 ლარი

სესხის ვადა

1 – 12 თვე

სესხის პროლონგაციის საკომისიო

0

შეფასება

მაქსიმალური საბაზრო ფასის 30%

პროცენტის დარიცხვა

დღეების მიხედვით, კლებადი ბალანსი (პროცენტი ერიცხება დარჩენილ ძირითად თნხას)

ძირითადი თნხის გადახდა

შესაძლებელია სესხის თანხის ეტაპობრივი შემცირება. შესაბამისად მცირდება პროცენტი (პროცენტი ერიცხება დარჩენილ ძირითად თნხას და არა სესხის საწყის თანხას)

დაზღვევა

არ მოითხოვება

ოქროს ლომბარდი ბეჭდვა ელ. ფოსტა

სესხის თანხა

100 – 15 000 ლარი

სესხის ვადა

1 თვე

შეფასება

მაქსიმალური საბაზრო ფასის მიხედვით

პროცენტის დარიცხვა

დღეების მიხედვით, კლებადი ბალანსი,

ჩემი ჯანმრთელობის სესხი ბეჭდვა ელ. ფოსტა

ამ სასესხო პროდუქტით სარგებლობა შესაძლებელია იმ პირთათვის, რომლებსაც თვითონ ან თავიანთი ოჯახის წევრებისათვის ესაჭიროებათ სესხი მკურნალობის,  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსებით სარგებლობის და კოსმეტიკური ოპერაციების/ძვირადღირებული პროცედურების სრული/თანა-დაფინანსებისათვის საქართველოში და მის საგზღვრებს გარეთ.


ჩემი ჯანმრთელობის სესხის პირობები:

სესხის თანხა

2000 – 25 000 ლარი

სესხის ვადა

12 - 60 თვე

 

 

 • უზრუნველყოფა - უძრავი ქონება
 • გადახდის გრაფიკი - ინდივიდუალური ოჯახის კომბინირებული შემოსავლების გათვალისწინებით (ხელფასი, ბიზნეს-შემოსავალი, იჯარა, გზავნილი)
 • სესხის გაცემა - 1 სამუშაო დღეში
საგანმანათლებლო სესხი ბეჭდვა ელ. ფოსტა

ამ სასესხო პროდუქტით სარგებლობა შესაძლებელია იმ პირთათვის, რომლებსაც თვითონ ან თავიანთი ოჯახის წევრებისათვის ესაჭიროებათ სესხი საზღვარგარეთ სწავლის / სტაჟირების პროგრამების სრული/თანა-დაფინანსებისათვის, რომლებიც ორგანიზებულია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „სვის-კრედიტის“ პარტნიორი ორგანიზაციის - საგანმანათლებლო სააგენტოს ELL-ის მიერ.

საგანმანათლებლო სესხის პირობები:

სესხის თანხა

1000 – 20 000 ლარი

სესხის ვადა

12 - 60 თვე

 

 

 • უზრუნველყოფა - უძრავი ქონება
 • გადახდის გრაფიკი - ინდივიდუალური ოჯახის კომბინირებული შემოსავლების გათვალისწინებით (ხელფასი, ბიზნეს-შემოსავალი, იჯარა, გზავნილი)
 • სესხის გაცემა - 1 სამუშაო დღეში
იპოთეკური სესხი ბეჭდვა ელ. ფოსტა

ამ სასესხო პროდუქტით სარგებლობა შეუძლიათ საქართველოს 18 წლის ზემოთ ასაკის ყველა მოქალაქეს, რომლებსაც გააჩნიათ სესხის უზრუნველყოფისათვის საჭირო უძრავი ქონების გარანტია.

 

სესხები გაიცემა უძრავი ქონების შესაძენად, თქვენი საცხოვრებელი ბინის გაფართოებისა თუ პირობების გასაუმჯობესებლად.

იპოთეკური სესხის პირობები:

სესხის თანხა

2000 – 50 000 ლარი

სესხის ვადა

6 - 60 თვე

 

 

 • უზრუნველყოფა - უძრავი ქონება
 • გადახდის გრაფიკი - ინდივიდუალური ოჯახის კომბინირებული შემოსავლების გათვალისწინებით (ხელფასი, ბიზნეს-შემოსავალი, იჯარა, გზავნილი)
 • სესხის გაცემა - 1 სამუშაო დღეში
<< თავი < წინა 1 2 შემდეგ > ბოლო >>
გვერდი 1, სულ 2

დაგვიკავშირდით

ქუთაისი, პუშკინის ქ. 9, 4600
+995 431 25 90 90
+995 431 25 91 91
info@swiss-credit.ge

ვალუტა

USD2.7891
EUR2.8357
RUR0.0467
GBP3.3614

ჩვენი დამფუძნებელი

ალი რიზა კიზილდაგი (შვეიცარია)

“სვის-კრედიტის” დამფუძნებელი პარტნიორი და წილის 89 %-ის მფლობელი ასევე წარმოადგენს კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს. ბ-ნი ალი რიზა კიზილდაგი წარმოადგენს ევროპელი ინვესტორების ფართო ჯგუფს და საქმიანობს საქართველოში 2009 წლიდან.